Bóstwa Słowian.

Bóstwa Słowian.

Bóstwa Słowian.

Słowianie nie pozostawili po sobie zapisków, w których to moglibyśmy znaleźć szczegóły dotyczące ich życia religijnego. Wynika to z prostego powodu – był to zwyczajnie lud niepiśmienny, a wszelkie legendy, tradycje czy wierzenia przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Badaczom nie ułatwia również pracy to, że Słowianie rozsiani byli na ogromnym terenie, stąd też pewne informacje mogą się wzajemnie wykluczać. Mimo tego, do naszych czasów przetrwały informacje o niektórych bóstwach Słowiańskich, ich roli w społeczeństwie i sposobie ich czczenia.

Świętowit.

W mitologii słowiańskiej, pod względem hierarchii, Świętowit był najwyższym, wszechmogącym bóstwem. Świętowit był najczęściej przedstawiany jako postać o czterech twarzach, z której każda spoglądała w innym kierunku świata. Symbolami Świętowita były miecz i koń o białej maści. W zależności jednak od regionu, który zamieszkiwali Słowianie, Świętowit przedstawiany mógł być za pomocą odrębnych atrybutów.

Perun.

Perun był jednym z ważniejszych bogów w mitologii słowiańskiej. Perun kojarzony był przede wszystkim z Bogiem wojny, stąd też przedstawiany był najczęściej z bronią lub wierzchowcem. Bóg ten był ściśle związany z niebem, stąd też jego atrybutem były pioruny. Z tego też względu do Peruna zwracano się, za pomocą obrzędów, by zesłał na ziemię obfite opady deszczu. Z Perunem powiązane są także różne mity, w których to Bóg ten walczy ze złem. Jednym z takich mitów jest jego słynna walka ze Żmijem, który to był antagonistą Peruna. Sam Żmij jest niczym innym, jak wyobrażeniem chaosu.