Bóstwa Celtyckie.

Bóstwa Celtyckie.

Bóstwa Celtyckie.

O zwyczajach religijnych Celtów wiadomo stosunkowo niewiele. Wynika to z faktu, iż ówcześni Celtowie nie pozostawili po sobie żadnych dzieł pisanych. Wynika to z faktu, że wiedzę przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie. Współczesną wiedzę o praktykach religijnych Celtów, ich życiu, mitologii czerpiemy z wczesnośredniowiecznych zapisków Anglosasów oraz Rzymian. Celtowie, podobnie jak i przedstawiciele innych pogańskich ludów, a więc i Słowian, także mieli swoje wierzenia – czcili bóstwa, obchodzili święta, szczególnie ważni w kulturze celtyckiej byli także druidowie.

Teutates.

Celtowie byli niezwykle walecznym ludem. Warte wspomnienia jest to, iż pierwowzorem Asterixa i Obelixa, którzy dzielnie odpierali wszystkie ataki Rzymian, byli właśnie Celtowie. Teutates był Bogiem wojny, któremu to składano ofiary z ludzi. Ofiary złożone temu Bogowi były topione w wodzie, najczęściej poprzez zanurzenie głowy w beczce bądź utopienie na bagnach.. Teutates był jednym z trzech najważniejszych bóstw w mitologii Celtyckiej.

Esus.

 

Kolejny z trójcy najważniejszych bogów panteonu celtyckiego. Boga tego przedstawiano jako postawnego mężczyznę, najczęściej drwala. Samo imię Esus oznaczało najprawdopodobniej „Pan” lub „Władca”. Nie do końca wiadomo, jaką rolę w mitologii celtyckiej pełnił Esus, obecnie przypuszcza się jednak, iż był on Bogiem handlu. Esusowi także składano ofiary z ludzi, którzy to najczęściej wieszani byli na drzewach, gdzie pozostawiano ich do momentu, aż się wykrwawią.